Zwrot i reklamacja

 

Zwrot

 

Warunki odstąpienia od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nasz sklep został poinformowany przez klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
W takim przypadku klient ponosi tylko bezpośrednie koszty wysyłki zakupionego towaru.
5. Aby zwrócić towar klient musi poinformować nasz sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną na adres Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@milldecor.pl.
6. Zwrot zakupionych przedmiotów prosimy kierować na adres:
Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
7. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania towaru, dostarczenia do nas).
8. Otrzymane od klienta płatności za zakup towaru zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany przez klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwracamy klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
10. Zwracany towar musi być kompletny, nieużywany, czysty, zapakowany w oryginalne opakowania i nieuszkodzony, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
11. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i protokół zwrotu towaru.

Procedura zwrotu


1. Poinformować nas o decyzji zwrócić towar.
2. Skompletować zwracany towar.
3. Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura/inny dowód potwierdzający zakup tego towaru u nas) oraz protokół zwrotu towaru.
4. Bezpieczne zapakowanie paczki.
5. Nadanie paczki na swój koszt na adres siedziby naszej firmy Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

Do pobrania – Protokół zwrotu
 
 

Reklamacja

Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Gdy towar nie jest zgodny z umową, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556.

Warunki składania reklamacji


1. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru.
1.1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

2. Jeżeli otrzymany towar ma wadę:
2.1. Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru.
2.2. Gdy spełnienie dwóch powyższych żądań nie jest możliwe, to klient może żądać:
– Obniżenia ceny;
– Zwrotu gotówki.
2.3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy tylko jeżeli wada ma charakter istotny.
2.3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej przedmiot z wadą pozostaje w stosunku do przedmiotu bez wad.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.
3.1. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.
3.3. Jeżeli klient zażądał wymiany przedmiotu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Klient jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć przedmiot wadliwy na adres sprzedawcy:
 Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.
4.1. Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
4.2. Przed wysyłką reklamowanych przedmiotów, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

5. Odpowiedzialność sklepu nie obejmuje w szczególności:
5.1. Wad, uszkodzeń, lub obniżenia jakości przedmiotów nabytych przez klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego.
5.4. Uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem.
5.4. Uszkodzeń przedmiotu, z którego zostały usunięte oznaczenia umożliwiające identyfikację przedmiotu (np. numery seryjne).
5.5. Różnicę w wyglądzie zamawianych przedmiotów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora klienta.
Kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego.

6. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu.

Przy każdej wysyłce dokładnie sprawdzamy czy towar nie jest uszkodzony i czy nie posiada wad fabrycznych. Dopiero po takiej kontroli produkty są pakowane.
Towary, które wysyłamy z naszego sklepu są pakowane w taki sposób, aby w stanie nienaruszonym dotarły pod adres klienta.

Uszkodzenie przesyłki


1. Odbiorca przesyłki kurierskiej (klient) powinien sprawdzić jej stan, a w razie uszkodzeń spisać z kurierem protokół strat.
2. Stan przesyłki można udokumentować protokołem nawet w przypadku wystąpienia drobnych uszkodzeń opakowania.
3. Odbiorca może dopisać do protokołu sporządzonego przez kuriera własne uwagi, jeżeli nie zgadza się z tym, co opisał kurier.
4. Protokół powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach (jeden dla klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez klienta i przez kuriera.
5. Podstawą do reklamacji są dokumenty sprzedaży (paragon lub faktura) oraz protokół szkody.
6. Jeśli klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia.
7. Czytelny skan lub zdjęcie oryginału protokołu prosimy przesłać do nas, wraz ze zdjęciami uszkodzeń, pocztą elektroniczną na adres kontakt@milldecor.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

Reklamacje prosimy kierować na adres kontakt@milldecor.pl
lub listownie na adres: Milldecor, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

Prosimy załączyć:
– Dokładny opis oraz zdjęcia wad towaru, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone.
– W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
– Informację czy oczekują Państwo wymiany produktu / obniżenia ceny / zwrotu pieniędzy.
W tytule prosimy podać numer zamówienia.

Do pobrania – Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń lub napisz do nas

ul. Libelta 37, 61-707 Poznań